top of page
rider-trains-with-horse (3).jpg

verzekering zadel en harnachement

  • Schade door diefstal/verlies

  • Schade aan het zadel, hoofdstel, tuigage en toebehoren

paardenverzekering-nl-12_edited.png

Zadel- en harnachementverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor schade door diefstal of beschadiging, welke het gebruik belemmeren, van uw zadel.

De dekking is van kracht tijdens gebruik, stalling en transport alsmede het verblijf op keuringen, en overige hippische evenementen, met uitzondering van omstandigheden zoals genoemd in artikel 4 van de voorwaarden van de  XH Zadelverzekering.

 

Schadevergoeding:

De omvang van de schadevergoeding is afhankelijk van de aard en omvang van de schade. In de voorwaarden Zadelverzekering kunt u teruglezen hoe dit wordt vastgesteld. Het eigen risico bedraagt € 100,- op elke schade. Dit geldt niet in geval van totaal verlies. Er wordt jaarlijks een afschrijvingspercentage op de nieuwwaarde van uw zadel toegepast.

Wat krijgt u vergoed?

In onderstaand schema wordt aangegeven hoe de waarde van uw harnachement wordt vastgesteld.

 

 

Premie:

De premie bedraagt 2,5% van de verzekerde waarde van uw zadel per jaar. De minimumpremie voor deze verzekering is € 40,- per jaar. Indien u naast uw zadel ook uw paard verzekert of verzekerd hebt, is dit minimum niet van toepassing.

acceptatievoorwaarden:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • de aankoopnota/een taxatierapport van uw zadel.

paardenverzekering-nl-18.png
bottom of page