top of page
veterinarian-examining-horse-leg-tendons

hIPPISCHE BEROEPEN

Wanneer u een hippisch beroep uitoefent is het belangrijk om uw risico’s goed te laten verzekeren. Het werken binnen de hippische sector brengt namelijk risico’s met zich mee. Denk daarbij aan een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.

VERZEKERINGEN VOOR HIPPISCHE BEROEPEN

Wij kunnen u adviseren en verzekeren voor uw beroep binnen de hippische sector. Als uw werkzaamheden niet binnen de onderstaande beroepen vallen, kunt u het beste contact met ons opnemen. Zo kunnen we u goed informeren en een verzekering voor u op maat maken.

Overzicht hippische beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering 
Als u in de hippische sector werkt, of dat nou als instructeur is en lesgeeft of bezig bent met het behandelen van het paard, brengt dit risico’s met zich mee. Juist het behandelen en trainen van paarden zijn zaken die bij aansprakelijkheidsverzekeraars problemen geeft.
Het brengt natuurlijk risico’s met zich mee al dan niet door uw schuld of door uw nalatigheid. Wellicht goed om een passende aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

Wij bemiddelen in aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB).
Omdat geen enkel bedrijf gelijk is, is elke AVB maatwerk. De AVB wordt  speciaal voor u / uw bedrijf op maat gemaakt.

Standaard is dat de zaakschade en letselschade welke u t.g.v. uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan derden gedekt.
Meestal is opzicht*  in de dekking meeverzekerd.

 

* Opzicht is quasi-eigenaarsrisico Bij het quasi-eigenaarsrisico gaat het om zaken van derden die aan de zorg van verzekerde worden toevertrouwd of die een verzekerde op de een of andere manier onder zijn hoede heeft genomen. In feite worden deze zaken tijdelijk aan de bezittingen van verzekerde toegevoegd. Verzekerde gebruikt die zaken voor zichzelf en heeft ze tot zijn beschikking alsof het zijn eigen zaken zijn.

 

LET OP: Geen enkele particuliere aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking als u tegen betaling of andere vergoeding  iets doet.
Wellicht kunnen wij voor u de juiste premie/ polis-verhouding aanbieden.  

 

 

Rechtsbijstandsverzekering
Soms loopt u tegen problemen aan of wilt u graag antwoord op een juridische vraag. Dan is het fijn dat de ervaren specialisten de hulp bieden die u nodig hebt.
 
Met een passende rechtsbijstandsdekking bent u verzekerd van juridisch advies en ondersteuning voor juridische conflicten. Zoals conflicten met klanten/afnemers, opdrachtgevers , leveranciers, over koop, huur en onderhoud bedrijfsruimte of over onbetaalde facturen (aanvullend op het incassotraject) bv vergunningen en bestemmingsplan. Het verhalen van letsel- en materiële schade (waaronder ook schade ontstaan met of aan uw bedrijfsmotorrijtuigen) valt ook onder de dekking, net als incasso.

 

Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding instructie geeft, of paarden traint, kan het gebeuren dat men ondanks uw volle inzet ontevreden is.  Een ander voorbeeld, iemand kan door uw toedoen of juist door uw nalaten zaakschade of letselschade oplopen. Daarover kunt u een juridisch conflict krijgen. Wellicht is het fijn juridische hulp te krijgen.

 

Wanneer u lesgeeft met één of enkele eigen of ingeleende paarden, kan dit meeverzekerd worden. Dit geldt ook voor paarden van derden die u in training hebt staan op uw locatie en waarover u dus het beheer voert.
 

bottom of page