top of page
horse-man-holding-his-helmet.jpg

hIPPISCHE BedrijveN

Elk bedrijf is uniek en onvergelijkbaar.

Paardenverzekeraar.nl geeft u graag bedrijfsadvies op maat! Bekijk hieronder diverse verzekeringen die wij voor u kunnen verzorgen.

 

Voor een persoonlijke offerte kunt u contact met ons opnemen.​

Voor uw bedrijfsverzekeringen speciaal voor paardenbedrijven

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsinventaris verzekering is een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand, storm, inbraak en diefstal (na braak) en waterschade.

Bedrijfsschadeverzekering paardenhouderij

Hoe zit het met de continuïteit van uw paarden bedrijf na een grote schade? Bijvoorbeeld na een ingrijpende storm- of brandschade? De bedrijfsschadeverzekering dekt onder meer inkomstenderving, doorlopende vaste kosten als huur, lonen, salarissen, premies, etc. Ook zijn de extra kosten gedekt die u als ondernemer moet maken om het bedrijf voort te zetten.

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Deze verzekering zorgt voor een financiële uitkering bij ziekte, ongevallen of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen of vrije beroepsbeoefenaars. Voor paardenhouders hebben wij doordat wij veel (hippische) ondernemers verzekerd hebben een zeer goede verzekering met een aantrekkelijk tarief.

Milieu aansprakelijkheidsverzekering

Hebt u een paardenbedrijf die schade kan toebrengen aan het milieu, dan is het verstandig om een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan asbest, bestrijdingsmiddelen, olietonnen etc.

Werkmateriaal

Men is wettelijk verplicht om alle zelfvoortbewegende voertuigen te verzekeren zoals; tractoren, loaders, bodemvlakkers, etc.

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering

 Een bedrijf wordt tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheids-stellingen. Wilt u als paardenbedrijf de hoge kosten van advocaten en juristen voorkomen, dan kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden.

Aansprakelijkheid Hippische bedrijven

Toelichting volgt

*Opzicht is zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.

bottom of page