top of page

instructeurs &

trainers

Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding instructie geeft, of paarden traint, kan het gebeuren dat men ondanks uw volle inzet ontevreden is.  Een ander voorbeeld, iemand kan door uw toedoen of juist door uw nalaten zaakschade of letselschade oplopen. Daarover kunt u aansprakelijk worden gesteld en/of een juridisch conflict krijgen.

elegant-girl-farm-wiith-horse (3).jpg
paardenverzekering-nl-12.png

aansprakelijkheidsverzekering voor instructeurs/trainers

Bij iedereen is bekend: het lesgeven aan … of het geven van paardrijlessen brengt risico met zich mee.

Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding iets doet of het instructie is of paarden traint, het is verstandig  dat u schade daaruit voorkomend verzekert. Wanneer er schade komt zal men u aansprakelijk stellen. Moet u deze schade dan vergoeden?

Relevante wetgeving m.b.t. deze schade zal dat bepalen. Bent u wel aansprakelijk dan moet u meestal de schade vergoeden. Daarom is het verstandig uw aansprakelijkheid passend te verzekeren. Wellicht kunnen wij  u de juiste premie/ polis-verhouding aanbieden.

 

Wij bemiddelen in aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB).
Omdat geen enkel bedrijf gelijk is is elke AVB maatwerk. De AVB wordt  speciaal voor u / uw bedrijf op maat gemaakt.

 

Standaard is dat de zaakschade en letselschade welke u t.g.v. uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan derden gedekt.
Meestal is opzicht*  in de dekking meeverzekerd.


* Opzicht is quasi-eigenaarsrisico Bij het quasi-eigenaarsrisico gaat het om zaken van derden die aan de zorg van verzekerde worden toevertrouwd of die een verzekerde op de een of andere manier onder zijn hoede heeft genomen. In feite worden deze zaken tijdelijk aan de bezittingen van verzekerde toegevoegd. Verzekerde gebruikt die zaken voor zichzelf en heeft ze tot zijn beschikking alsof het zijn eigen zaken zijn.

LET OP: Geen enkele particuliere aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking als U tegen betaling of andere vergoeding iets doet.

 

 

rechtsbijstandsverzekering voor instructeurs/trainers

Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding instructie geeft, of paarden traint, kan het gebeuren dat men ondanks uw volle inzet ontevreden is.  Een ander voorbeeld, iemand kan door uw toedoen of juist door uw nalaten zaakschade of letselschade oplopen. Daarover kunt u een juridisch conflict krijgen. Wellicht is het fijn juridische hulp te krijgen.

 

Als u een particuliere rechtsbijstandsverzekering aangaat kunnen we het risico van lesgeven als lesgever/instructeur meenemen. Wij kunnen dit tot een bepaalde omzet gratis doen.

Wanneer u lesgeeft met één of enkele eigen of ingeleende paarden, kan dit meeverzekerd worden. Dit geldt ook voor paarden van derden die u in training hebt staan op uw locatie en waarover u dus het beheer voert.

Wordt uw risico nog specifieker vanwege andere bezigheden, neem dan contact met ons op

 

bottom of page