top of page

fysiotherapeuten

De fysiotherapeut is altijd bezig met paarden van derden en het “bewerken” daarvan. Het brengt natuurlijk risico’s met zich mee al dan niet door uw schuld of door uw nalatigheid. Daarover kunt u aansprakelijk worden gesteld en/of een juridisch conflict krijgen.

rider-trains-with-horse (2).jpg
paardenverzekering-nl-12.png

aansprakelijkheidsverzekering voor fysiotherapeuten

De fysiotherapeut is altijd bezig met  paarden van derden en het “bewerken “daarvan. Juist dit het bewerken van iets en paarden zijn juist zaken die bij aansprakelijkheidsverzekeraars problemen geeft
Het brengt natuurlijk risico’s met zich mee al dan niet door uw schuld of door uw nalatigheid. Wellicht goed om een passende aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

Wij bemiddelen in aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB).
Omdat geen enkel bedrijf gelijk is is elke AVB maatwerk. De AVB wordt  speciaal voor u / uw bedrijf op maat gemaakt.

 

Standaard is dat de zaakschade en letselschade welke u t.g.v. uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan derden gedekt.
Meestal is opzicht*  in de dekking meeverzekerd.


* Opzicht is quasi-eigenaarsrisico Bij het quasi-eigenaarsrisico gaat het om zaken van derden die aan de zorg van verzekerde worden toevertrouwd of die een verzekerde op de een of andere manier onder zijn hoede heeft genomen. In feite worden deze zaken tijdelijk aan de bezittingen van verzekerde toegevoegd. Verzekerde gebruikt die zaken voor zichzelf en heeft ze tot zijn beschikking alsof het zijn eigen zaken zijn.

 

 

rechtsbijstandsverzekering voor fysiotherapeuten

Soms loopt u tegen problemen aan of wilt u graag antwoord op een juridische vraag. Dan is het fijn dat de ervaren specialisten de hulp bieden die u nodig heeft.

Met een passende rechtsbijstandsdekking bent u verzekerd van juridisch advies en ondersteuning voor juridische conflicten. Zoals conflicten met klanten/afnemers, opdrachtgevers , leveranciers, over koop, huur en onderhoud bedrijfsruimte of over onbetaalde facturen (aanvullend op het incassotraject) bv vergunningen en bestemmingsplan. Het verhalen van letsel- en materiële schade (waaronder ook schade ontstaan met of aan uw bedrijfsmotorrijtuigen) valt ook onder de dekking, net als incasso.

 

bottom of page