top of page
horse-near-trailer.jpg

verzekering vrachtwagen

Beperkte casco-dekking

  • Schade door brand, diefstal, ruitbreuk en storm

Volledige casco-dekking

  • Schade door brand, diefstal, ruitbreuk en storm

  • Schade door alle van buiten komende onheilen, zoals ongelukken door schuld van de bestuurder

paardenverzekering-nl-12_edited.png

verzekering vrachtwagen

Gebruikt u voor het vervoer van uw paarden een vracht- of bestelauto die daarvoor is ingericht, dan is minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht.

De dekking is beperkt tot particulier gebruik en kent een maximum van 12.000 km per jaar.

De WA-dekking geldt tot maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis voor zaakschade

€ 6.100.000,- als maximum per gebeurtenis voor persoonsschade.

De hoogte van uw premie 

De jaarpremie is afhankelijk van de korting voor de jaren die u schadevrij heeft gereden, maar bedraagt in principe:

Omschrijving                    Minimum                     Maximum

2-paardswagen                € 98,75                        € 395,-

3-paardswagen                € 119,50                      € 478,-

4-paardswagen                € 149,50                      € 598,-

meer dan 4 paards           € 171,-                        € 684,-

De WA-dekking voor de vrachtwagen kan aangevuld worden met een beperkte casco dekking of een volledige casco dekking.

 

Verzekering vrachtwagen – beperkte casco-dekking:

Beperkte casco-dekking omvat onder andere schade door brand, diefstal, ruitbreuk en storm.

Premie                                2% van de dagwaarde met minimum van € 200,00 per jaar.

Eigen risico                         € 150,- per gebeurtenis

 

Verzekering vrachtwagen – volledige casco-dekking:

Volledige casco-dekking omvat naast de dekking zoals genoemd bij beperkte casco tevens schade door alle van buiten komende onheilen, zoals ongelukken door schuld van de bestuurder.

Premie                                2% van de dagwaarde met minimum van € 200,00 per jaar.

Eigen risico                         € 150,- per gebeurtenis 

Voor het afsluiten van een vrachtwagen verzekering, dient u een ingevuld aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

bottom of page