top of page
trailer.jpg

verzekering
paardentrailer

 • Beschadiging of verlies van uw trailer door van buiten komend onheil

 • Schade die is ontstaan door de paardentrailer in ontkoppelde toestand

 • Gevolgschade van materiaal en/of constructiefouten

paardenverzekering-nl-12_edited.png

verzekering paardentrailer

Uitsluitend dekking bij particulier gebruik.

 

De premie

De premie is afhankelijk van het bouwjaar van de trailer en de te verzekeren waarde. Onderstaande premies gelden bij een trailer met als bouwjaar 2017.

Eigen risico: € 150,00 per gebeurtenis (Er is een eigen risico maar loopt per schadevrij jaar af.)

 

Premies zijn exclusief eenmalige poliskosten van €4,25

Omvang van de trailerverzekering

Verzekeraar vergoedt de schade door verlies of beschadiging van de verzekerde trailer indien de schade het gevolg is van:

 1. Diefstal, braakschade, verduistering, vermissing en/of vandalisme. Wij vergoeden ook de schade aan de paardentrailer ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen

 2. Brand, blikseminslag, ontploffing en/of instorting, ook als gevolg van eigen gebrek

 3. Overstroming, storm en door storm vallende voorwerpen. Rijden met de paardentrailer tijds storm is niet verzekerd.

 4. U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw paardentrailer. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek.

 5. Enig ander van buiten komend onheil, hoe ook genaamd.

 6. Bij nieuwe trailers < 5jr ook het eigen gebrek.

Geen dekking voor schade die alleen bestaat uit esthetische gebreken zoals krassen, schrammen en deuken.

De trailer verzekering is van kracht tijdens gebruik inclusief stalling, tijdens transport en het verblijf op keuringen, ruiterdagen en concoursen Hippique.

Geldigheidsgebied

 • De trailer verzekering is het hele jaar in Nederland, België en Luxemburg geldig. In Duitsland binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens.

 • De trailer verzekering is geldig in Nederland en gedurende maximaal 3 maanden aaneen per jaar in geheel Europa en in de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

 • Voor 3 tot 6 maanden aaneen per jaar in geheel Europa en in de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee wordt 50% toeslag gerekend.

 • Meer dan 6 maanden aaneen per jaar in geheel Europa en in de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee is verzekeren niet mogelijk.

Wettelijke Aansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, veroorzaakt met of door uw paardentrailer. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw paardentrailer is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw paardentrailer trok. De paardentrailer moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht. Voor een achter een motorrijtuig gekoppelde aanhanger geldt in geval van verkeersschade uitsluitend een secundaire dekking buiten Nederland, maar slechts binnen het geldigheidsgebied.

Diefstalpreventie

De preventie-eis vervalt als de trailer is geplaatst in een afgesloten pand. Wij bieden alleen dekking voor schade door diefstal na sporen van braak aan dit afgesloten pand waarin de trailer zich bevindt.

Voor zover de paarden trailer niet gestald is, in een deugdelijk afgesloten gebouw dient de trailer te zijn beveiligd. Een paarden trailer met een waarde tot € 10.000,00 moet beveiligd worden met een SCM gecertificeerde wielklem (foto 1) of een SCM gecertificeerde disselslot (foto 2). Een paarden trailer met een waarde boven de €10.000,00 moet beveiligd worden met een SCM gecertificeerde wielklem (foto 1) en een SCM gecertificeerde disselslot (foto 2).

Bij beide beveiligingssystemen afhankelijk van de klasse, is de aanvalsbestendigheid minimaal 3 tot 5 minuten. Uw diefstalpreventie materiaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld

Contractduur trailerverzekering

De trailer verzekering wordt gesloten op basis van een 1-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders overeengekomen. De kosten bij verlenging zij €0,60.

 

Voor het afsluiten van een vrachtwagen verzekering, dient u een ingevuld aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

paardenverzekering-nl-19.png
wielklem.jpg
disselslot.jpg
bottom of page