top of page

dood & ongevallen

verzekering

paardenverzekering-nl-09.png
  • De dood

  • Noodslachting/noodzakelijke euthanisatie door een ongeval of ziekte

  • Blijvend onbruikbaar worden door een ongeval

  • Branddekking

 

Ook t.g.v. of veroorzaakt door transport, aanrijding, koliek, uitbreken stal / weide, verdrinking, blikseminslag, kwaadwilligheid door derden.

paardenverzekering-nl-12.png

DOOD & ONGEVALLEN VERZEKERING

Bij een verzekerde waarden hoger dan € 4.000,- is deze dood en ongevallen verzekering mogelijk.

Deze verzekering is geschikt als u veel met uw paard onderweg bent, waardoor u een verhoogd risico op ongevallen heeft.

Aanvullend kan de polis met dekking dierenartskosten worden aangevuld.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

  • De schadevergoeding zal 100% van de verzekerde waarde* van het paard bedragen bij dood, noodzakelijk euthanaseren door een ongeval of ziekte en bij brand.

  • En 90% bij blijvende ongeschiktheid na een ongeval.

* De verzekerde waarde van het paard is de reële handelswaarde van het paard.

Acceptatievoorwaarden:

  • Het paard dient gezond te zijn

  • Volledige ingevuld aanvraagformulier

  • Een gezondheidsverklaring en/of klinische keuring – beide niet ouder dan 6 weken

  • Een keuring kan tot het acceptatietraject behoren (op kosten verzekeringsnemer)

Daarnaast kan een inspectie door een verzekeraar tot het acceptatietraject behoren.

Kosten verzekering:

 

 

 

 

 

 

De bedragen zijn inclusief assurantiebelasting.

Staat de waarde waarvoor u uw paard wilt verzekeren niet in het overzicht, vraag dan de premie bij ons op.

paardenverzekering-nl-17.png
bottom of page