Verkoop paard

Wanneer u uw paard heeft verkocht, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het voor u door kunnen geven aan de betreffende verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk of de polis wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar of dat u de polis wilt beëindigen wordt bepaald of u recht heeft op teruggaaf van teveel betaalde premie. De restitutieregeling kunt u terug vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18