Gezondheidsverklaring van een paard

Onder een gezondheidsverklaring van een paard wordt verstaan een verklaring, opgesteld door de dierenarts die uw paard recentelijk heeft gezien, waarin hij verklaart dat het paard gezond en correct gevaccineerd is en er geen vermoedens zijn van enige ziekten of aandoeningen. Uw paard hoeft in dit geval dus niet volledig klinisch gekeurd te worden.

U kunt een Blanco gezondheidsverklaring afdrukken vanaf deze site (zie link of Downloads).

 

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18