top of page

aansprakelijkheid WA

verzekering Paard

paardenverzekering-nl-11.png

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking indien u als eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door uw paarden aan derden.

De verzekering is bedoeld voor de aansprakelijkheid van het hobbymatig houden van een of meerdere paarden, uitsluitend als secundaire dekking op de aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) elders.

paardenverzekering-nl-12.png

aansprakelijkheidsverzekering voor paarden

Premie per jaar: € 30,00 (exclusief assurantiebelasting)
Verzekerde som: € 500.000,00

Eigen risico: Geen

Dekking: Als men geen AVP heeft of de AVP polis geen dekking biedt, geeft deze polis dekking. Hebt u een AVP dan kan het zijn dat de WA voor het paard daarin meeverzekerd is.

Wat is aansprakelijkheid?

De vraag die altijd gesteld wordt is: “Wie moet er aansprakelijk gesteld worden voor de schade, in hoeverre is diegene ook daadwerkelijk aansprakelijk te stellen en kan deze zelfs verplicht worden om de schade te vergoeden?”

 

De wet kent bij aansprakelijkheidskwesties veroorzaakt door een paard één hoofdregel: de bezitter van het paard is risicoaansprakelijk. Dit wil niet zeggen dat de bezitter van het paard ook altijd de schade (geheel of deels) dient te vergoeden. Dit wordt per kwestie of situatie steeds opnieuw beoordeeld.

 

Het begrip bezitter heeft een juridische betekenis, namelijk: degene die het paard voor zichzelf houdt, wat in het algemeen de eigenaar zal zijn. Wordt het paard gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, bijvoorbeeld in een manege zullen de paarden in de aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB) meegenomen kunnen worden.

Premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

bottom of page