Hoefkatrol ontsteking bij paarden

Het hoefkatrol bestaat uit het straalbeen waarover de diepe buigpees heen beweegt met daartussen een slijmbeurs met gewrichtsvloeistof (synovia). De laatste onderdelen van het hoefkatrol zijn de ligamenten, die als banden functioneren, die het straalbeen verbinden aan het hoefgewricht. Het hoefkatrol zorgt voor een geleidelijk rollende beweging van het omhoog gaan van de hoef.

Hoefkatrol ontsteking is veelal een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen die hetzelfde gevolg hebben, chronische kreupelheid door pijn in het hoefkatrol gebied. Bij paarden in de vrije natuur is deze aandoening nog niet waargenomen. Een paard met hoefkatrol dat in de vrije natuur wordt losgelaten geneest zichzelf en kan een jaar later symptoomvrij teruggevangen worden. Het lijkt er dus erg veel op dat hoefkatrol een aandoening is, die door de omstandigheden van de domesticatie wordt veroorzaakt.

Symptomen

Een paard met een hoefkatrol ontsteking vertoont meestal een wisselende kreupelheid en zal vaak struikelen. De ene periode zal het paard kreupel zijn en de andere periode niet. De periodes kunnen dagen, weken, maanden of jaren duren. Een deel van de paarden zal erg stijf en kort in de beweging uit de stal komen, maar andersom komt ook voor. De ontsteking ontstaat meestal aan beide voorbenen. De ontsteking bevind zich in het hoefkatrol en dus in het achterste deel van de hoef. Doordat het achterste deel pijn doet zal het paard op zijn tenen gaan lopen om dit te ontlasten. Bij het uitoefenen van druk in de kootholte zal het paard tonen dat het pijn heeft.

Het kan ook voorkomen dat het paard helemaal niet kreupel is. Hierbij kan het zich in enkele gevallen uiten in een verminderde werklust en een onaangename aanleuning. De symptomen kunnen dus erg vaag zijn.

Om de aandoening aan te tonen is het mogelijk om een klinische keuring uit te voeren. Op de volte op de stenen zal het paard telkens aan zijn binnenvoorbeen kreupel lopen. Na een verdoving in de kootholte zal de kreupelheid zijn verdwenen. Een andere manier om een diagnose te kunnen stellen is een röntgenfoto.  Op deze foto’s wordt voornamelijk naar het straalbeen gekeken. Het straalbeen kan beoordeeld worden met het cijfer 0 tot en met 4, hierbij is 4 een erg slecht straalbeen. Een goed straalbeen zal een mooie lijn vormen. Een slecht straalbeen heeft vaak een onregelmatige lijn waarop soms zelfs uitsteeksels te zien zijn. Het straalbeen kan er slecht uit zien terwijl het paard niet kreupel is. Het kan ook andersom, hierbij is een vervolgonderzoek nodig door bijvoorbeeld MRI, omdat de ontsteking dan een andere oorzaak heeft zoals een ontstoken slijmbeurs.

 

 

 

 

 

 

 

       Een goed straalbeen                              Een paard met hoefkatrol

                          Bron: Gezondheidvanmijnpaard.nl & Bok

Oorzaken

Om te begrijpen wat hoefkatrol ontsteking is, moet je het vanuit de hoef bekijken. Om te voorkomen dat de hoef als het ware ‘omhoog klapt’, zit er onder het hoefbeen een ‘kabel’ die via een ‘katrol’ omhoog loopt en waaraan wordt getrokken. Die kabel is de buigpees, diepe buiger. Het katrol wordt gevormd door de achterkant van het straalbeen. De buigpees zit vast aan de onderkant van het hoefbeen. Hoefkatrol ontsteking is een ‘gewichtsartrose’, oftewel een overmatige slijtage van de achterkant van het straalbeen en de diepe buiger die erover heen loopt. Slecht bekappen/beslaan, verkeerde training en overbelasting of verkeerde belasting zijn medeoorzaken van hoefkatrol ontsteking.

Wanneer een paard op zijn toon landt, wordt er een grote druk op de buigpees uitgeoefend en ontstaat er wrijving. Wanneer deze wrijving een langere tijd voortduurt, ontstaat hoefkatrol ontsteking. Onvoldoende beweging en een belemmering van het hoefmechanisme hebben een slechte doorbloeding tot gevolg. Door een slechte doorbloeding zal het weefsel niet worden hersteld.

In sommige gevallen kan een erfelijke aanleg het verloop van een hoefkatrol ontsteking versterken.

Gevolg

Doordat het paard op zijn tonen, het voorste gedeelte van de hoef, loopt zal de hoef na enige tijd een hoge nauwe vorm aannemen en zullen de verzenen verhogen. Hierdoor zal de zool meer worden uitgehold.

Per individueel paard verschilt de hoeveelheid pijn en de bruikbaarheid. Over het algemeen zijn paarden met een klasse 3 of 4 niet meer bruikbaar voor de sport en mogelijk recreatief ook niet meer geschikt.

De hoefkatrol ontsteking kan ook financiële gevolgen met zich mee brengen. In een uitgebreide verzekering is tegen de gevolgen van een hoefkatrol ontsteking een verzekering af te sluiten.

Neem contact op via onderstaande link en vraag een paardenverzekering op maat aan!

 

Behandeling

In eerste instantie is hoefkatrol bij elk paard anders, de behandeling dus ook. De behandeling kan bestaan uit aangepast beslag, pijnstillers, ontstekingsremmers en medicijnen die de smering van gewrichten en aanmaak van gewrichtsvloeistof bevorderen. Het is hierbij ook van belang dat het paard voldoende onbelaste beweging krijgt. Het liefst enkele malen per week op het harde stappen om het hoefmechanisme te stimuleren en zo de doorbloeding te verbeteren. Er zijn tevens medicijnen op de markt die de doorbloeding kunnen verbeteren.

In enkele zware gevallen zal de dierenarts een operatie aanraden. Tijdens deze operatie zal er een zenuwsnede plaats vinden en zullen de zenuwen worden afgesloten, waardoor het paard geen pijn meer voelt. Dit kan alleen wanneer het paard na een verdoving in de kootholte niet meer kreupel is tijdens de buigproef. Een zenuwsnede betekent wel dat het paard niet meer voor de sport of recreatie ingezet kan worden.

Als herstel op hoefkatrol wordt een opbouwend trainingsschema geadviseerd. In dit trainingsschema is het recht richten en op de achterhand rijden een belangrijk punt.

Preventie

In het geval van erfelijke aanleg is het nauwelijks te voorkomen. Wanneer er in de rest van de familie vrijwel geen ontstekingen in het hoefkatrol voorkomen, kan het worden voorkomen door een juiste wijze en tijdstip van bekappen, de voeten niet plat uit laten groeien, een training op stevige ondergrond en een rustige opbouw van het jonge paard.

Bronnen:

Gezondheidvanmijnpaard.nl

Hoefnatuurlijk.nl

Hoofcare.nl

Paardenbegrijpen.nl

Paardenkliniek de Veluwe

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18