Hoefbevangenheid

Hoefbevangenheid of Laminitis veroorzaakt een ontsteking van de lamellen. De lamellen zijn de verbinding tussen het hoefbeen en de hoefwand. De ontsteking zorgt voor een zwelling waar geen ruimte voor is en daarom veel pijn veroorzaakt. Bij de ontsteking zullen de lamellen stuk gaan en verdwijnt de verbinding. Hierdoor kan het hoefbeen omlaag zakken en kantelen.

 

 

 

 

De lamellen van de hoef

Bron: Nemohoofcare.be

Symptomen

Hoefbevangenheid wordt gekenmerkt door een paard met naar voren gestrekte voorbenen en achterbenen die zich ver onder het lichaam worden gezet om de voorbenen zoveel mogelijk te ontlasten. Het paard geeft hierbij duidelijk aan veel pijn te hebben. Enkele andere kenmerken die hiernaast de aandoening kunnen bevestigen zijn:

 • Zeer gespannen paard dat zich moeizaam voort beweegt
 • Versnelde ademhaling en hartslag
 • Verhoogde lichaamstemperatuur
 • Hoeven voelen warm aan
 • Soms komt er vocht uit de kroonrand en een enkele keer kan de uitzetting leiden tot ontschoening (=het afstoten van de gehele hoornschoen).
 • De vorm van de hoef zal in elk geval bij uitgroei veranderen: de hoef loopt langer naar voren door, er komen dikke randen in de hoef en vaak groeit de hoef ook sneller
 • In ernstige gevallen kan het hoefbeen door de zoolwand heen steken, hoefbeenkanteling
 • Het paard zal het liefst willen liggen met de benen gestrekt.

    Typisch beeld                             Veranderde hoefvorm                   Hoefbeenkanteling

Bron: Lies Beukers & E-digit

Oorzaken

Voornamelijk pony’s zijn overgevoelig voor hoefbevangenheid. Hoefbevangenheid kan ontstaan ten gevolge van een ontsteking elders in het lichaam. Tevens kan een gewijzigde bacteriebalans, een verhoogde bloedsuikerspiegel en een stofwisselingsprobleem deze ziekte veroorzaken, omdat deze een grote invloed hebben op de conditie van de hoeven. Dit kan veroorzaakt worden door:

 • Het eten van teveel krachtvoer, overmatig eten door bijvoorbeeld uitbreken.
 • Het niet afkomen van de nageboorte bij de merrie na het veulenen. Dit kan een ontsteking veroorzaken, die zorgt voor hoefbevangenheid.
 • Plotselinge rantsoenwijziging, zorgt voor wijziging in bacterieflora.
 • Rijke weide met voorjaarsgras, door het eten van veel koolhydraatrijk voedsel zal de bacterieflora in de darmen veranderen en kan zelfs gisting optreden. De koolhydraat fructaan speelt bij dit proces een grote rol.
 • Magnesium tekort, zorgt voor schommelingen in het bloedsuiker. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op problemen tijdens de stofwisseling.
 • Overgewicht in combinatie met weinig beweging, hierbij kunnen de koolhydraten niet voldoende worden verteerd met een te hoge bloedsuikerspiegel als gevolg.
 • Slechte leverfunctie: dit betekent automatisch stofwisselingsproblemen, waardoor koolhydraten in het bloed blijven circuleren en niet worden afgevoerd.
 • Ziektes met verminderde weerstand, zoals de ziekte van Cushing.

Medicijnen met corticosteroïden stimuleren het loslaten van de lamellen, wat hoefbevangenheid tot gevolg heeft. Het kan ook voorkomen dat door een zoolkneuzing de hoefbevangenheid in gang wordt gezet, door bijvoorbeeld veel galopperen of draven op harde ondergrond.

Gevolg

De zwelling die ontstaat als gevolg van de ontsteking. Deze zwelling zorgt ervoor dat de zenuwen klem komen te zitten, wat de enorme pijn veroorzaakt. De lamellen die het hoefbeen met de hoefwand verbinden zijn te vergelijken met lamellen die je voor een raam kan hangen. Echter zijn de lamellen in de hoef fragiel en zullen breken wanneer er druk op uitgeoefend wordt. De zwelling zal druk op de lamellen uitoefenen, waardoor ze zullen breken en de verbinding zal verdwijnen. De pees die zorgt voor het buigen van het hoefbeen zal na het verdwijnen van de verbinding harder trekken dan de hoefbeenstrekker, waardoor het hoefbeen zal kantelen. Een hoefbeenkanteling is niet terug te draaien en zal resulteren in een chronische hoefbevangenheid. Hierdoor is het tevens mogelijk dat door de veranderende stand een peesblessure optreedt.

Voor de risico’s van hoefbevangenheid is een uitgebreide paardenverzekering af te sluiten.

Neem contact op via onderstaande link en vraag een paardenverzekering op maat aan!

Het paard moet direct op een rantsoen van bijvoorbeeld water en hooi, dat veel vezels bevat (liefst overjarig hooi). Het paard kan het beste op het zand worden gehouden, zodat het fijn kan liggen en het paard wanneer het wil lopen geen druk krijgt op het hoefmechanisme. Het is hierbij niet de bedoeling dat je zelf met het paard gaat stappen, dit doet alleen maar extra pijn. De pijn in de hoeven kan worden verlicht door de hoeven af te spuiten met koelen met water of door middel van natte verbanden, die tevens tegendruk bieden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van pijnstilling.

Om de hoefbevangenheid aan te pakken wordt doorgaans met ontstekingsremmers gewerkt. Hiernaast kan er een medicijn worden toegediend die de bloed toevoer naar de lamellen in de hoef stimuleert zoals Clenbuterol of Acetylpromazine. Tevens kan er magnesium toegediend worden om de bloedsuikerspiegel weer op pijl te krijgen.

Daarnaast is het noodzakelijk om het paard zeer regelmatig te laten bekappen. Doordat de teen van de hoef veel langer wordt, worden de pezen aan de achterkant van de benen opgerekt en komen onder enorme spanningen te staan. Ook een speciaal beslag kan bij bepaalde vormen van hoefbevangenheid noodzakelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

Aangepast beslag

Bron: Nemohoofcare.be

Preventie

In de meeste gevallen is hoefbevangenheid prima te voorkomen. Het is hierbij belangrijk om overgewicht te voorkomen, het paard voldoende beweging te geven, voldoende ruwvoer en voerveranderingen geleidelijk invoeren.

Om hoefbevangenheid veroorzaakt door fructaan in het weidegras te voorkomen is een goed weidemanagement erg belangrijk. Het is niet verstandig het paard na een hele winter op stal in het voorjaar een hele dag in een weide te zetten. Het gras zal op dat moment veel fructaan bevatten. Om het risico op hoefbevangenheid door fructaan elke dag in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van onderstaande fructaanindex.


Hiernaast is het van belang om bij hoefbevangenheid door toxinen goed op te letten of het paard geen giftige planten of stoffen binnen krijgt en de nageboorte van de merrie te controleren.  Het is ook verstandig op te passen met het gebruik van Corticosteroïden.

Om trauma’s in de hoeven te voorkomen die de hoefbevangenheid veroorzaken wordt het afgeraden veel op harde ondergrond te draven en galopperen en de hoeven goed te laten onderhouden door een erkende hoefsmid.

Bronnen:

Dierenarts Steffens

Dierenkliniek Lemmer

E-digit

Hoefnatuurlijk.nl

Hoofcare.nl

Lies Beuker

Nemohoofcare.be

Paardenbenen.nl

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18