Equine Infectieuze Anemie (EIA)

Equine infectieuze Anemie ook wel moeraskoorts genaamd is een virus dat voorkomt bij paarden en paardachtigen. Het virus is net als HIV bij mensen een lentivirus. Het EIA virus is net als het HIV virus permanent, dus het paard zal levenslang drager blijven. In het voorjaar zijn in België en Engeland enkele paarden afgemaakt met antistoffen in het bloed tegen het virus. Nederland is officieel EIA vrij, maar met deze uitbraken in de nabije omgeving komt het virus wel erg dichtbij.

Symptomen

Het paard zal gemiddeld 5 tot 30 dagen na besmetting met het virus symptomen gaan vertonen. De meeste paarden vertonen geen of lichte symptomen. Het virus wordt vrijwel altijd vastgesteld middels een bloedonderzoek.

Het virus kan zich uiten in een acute en chronische vorm. Bij de acute vorm van het virus zal het paard de volgende symptomen hebben:

 • Koorts
 • Lusteloosheid
 • Spierzwakte, rillingen
 • Aantasting van de slijmvliezen, blaasjes of gele slijmvliezen (Anemie)
 • Koliek
 • Hoge, onregelmatige hartslag                    
 • Bloedingen, bloederige mest

Indien het paard niet overlijdt aan de acute vorm zal de vorm chronisch worden. Een paard met de chronische vorm zal perioden van koorts hebben, snel gewicht verliezen en oedemen vertonen op de borst en benen.

                                                                                         Paard met chronische EIA

                                                                           Bron: Departement Gezondheidszorg paard,

                                                                                     Faculteit diergeneeskunde Utrecht

Oorzaak                                                                                       

Het virus wordt overgebracht door een vector, meestal een daas, mug of paardenvlieg. Deze vector wordt drager van het virus door contact met de ontlasting, bloed of sperma. Vervolgens prikt de vector een gezond paard en infecteert dit paard met het virus. Het besmettingsrisico zal het grootste zijn in de lente, zomer en herfst in vochtige (moeras)gebieden. Insecten die per ongeluk met transport meekomen vanuit risicolanden zijn echter niet gevaarlijk. De insecten raken namelijk zelf niet besmet, maar worden tijdelijk drager. Het besmette bloed aan de monddelen van de insect zijn maar een beperkte tijd besmettelijk.

Het is tevens mogelijk dat het paard geïnfecteerd wordt door gereedschap van de dierenarts. In Nederland werkt met tegenwoordig met wegwerpspuiten, maar er zijn natuurlijk nog wel ander gereedschap zoals een thermometer of een gebitsklem die na onvoldoende desinfecteren het virus kunnen verspreiden. Een enkele keer komt het ook voor dat paarden via contact met slijmvlies of wonden elkaar besmetten.

Gevolg

Het paard zal het virus voor altijd bij zich houden en dus permanent drager zijn van het virus. Het virus heeft bloedarmoede(anemie) en koortsperioden tot gevolg. De ziekte verloopt bijna altijd in perioden, waarbij het paard symptomen kan vertonen. Het virus vormt geen gevaar voor de volksgezondheid, het is immers niet op mensen over te dragen. Wel geldt er een aangifteplicht voor het virus.

Een uitbraak kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Schade als gevolg van een uitbraak van een besmettelijke ziekte bij paarden op grote schaal is uitgesloten bij een paardenverzekering.

Behandeling

Bij vermoeden van Equine infectieuze anemie dient direct de dierenarts gebeld te worden. Het paard kan ook het beste afgezonderd worden van andere paarden. De dierenarts kan door middel van een test vaststellen of het dier daadwerkelijk besmet is. Een besmet paard zal worden geëuthaniseerd, omdat het paard niet van het virus af kan komen. Er geldt geen bestrijdingsplicht, maar in de regel zal het euthanaseren vrijwel altijd worden toegepast.

Er wordt tevens na gegaan welke paarden tot 2 maanden terug met het besmette paard in contact zijn geweest. Deze paarden worden in quarantaine gezet en in de gaten gehouden. De eerste controle bij deze paarden zal worden uitgevoerd na 21 dagen na de euthanasie van het laatst positief geteste paard. Na 4 weken zal een na-controle plaatsvinden. Indien de paarden dan nog steeds negatief getest worden, worden de maatregelen opgeheven.

Preventie

Er bestaat in China een vaccin tegen het virus. Echter is het gebruik van dit vaccin in Europa niet toegestaan. In Amerika zijn ze wel bezig met het ontwikkelen van een nieuw vaccin. Paarden die op transport komen van buiten de EU zullen alleen worden toegelaten met een negatieve test. Er zijn wel een aantal punten die in acht genomen kunnen worden om de besmettingskans te verkleinen:

 • Gebruik van wegwerp spuiten en naalden (voor elk paard een nieuwe)
 • Reiniging en desinfectie van gereedschap
 • Bestrijding van insecten
 • Het schoonhouden van de stallen/faciliteiten, mest en afval direct verwijderen
 • Nieuwe paarden in quarantaine tot tegendeel is bewezen

Bronnen:

Departement gezonheidszorg paard, Faculteit diergeneeskunde Utrecht

Levende Have

Vereniging eigen paard

Wageningen Universiteit

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18