Droes

Droes is een besmettelijke aandoening en wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococus Equi. De besmetting vindt plaats door het in contact komen met besmet pus. De overdracht kan plaats vinden van dier op dier, maar kan ook via mensen worden overgebracht. Veel dieren maken deze vervelende ziekte een keer mee. Vooral paarden op jonge leeftijd, met een lagere weerstand, in grote groepen of die vaak op concours gaan lopen een hoger risico op besmetting. Na een besmetting is er in de meeste gevallen een afweer opgebouwd tegen droes, dit sluit echter een volgende besmetting niet uit.

Symptomen

Na 3 tot 14 dagen na de besmetting zullen de eerste symptomen te zien zijn. Droes begint meestal met een algemeen ziektebeeld het paard krijgt een verhoogde temperatuur (>38ºC), een verminderde eetlust en ziet er lusteloos uit. Meer specifieke symptomen voor droes zijn de uitscheiding van slijm of pus uit de neus, hoesten, benauwdheid, gezwollen lymfeknopen of lymfeknoop abcessen. Deze kunnen vanzelf doorbreken, in sommige gevallen moet de dierenarts hier een handje mee helpen.

 

 

Gezwollen lymfeknopen

Bron: Horses.nl

Oorzaken en gevolgen                                                                               

Droes ontstaat door een bacterie, Streptococus Equi. Deze bacterie dringt via neus- of keelslijmvlies binnen en veroorzaakt een ontsteking in de lymfeknopen, die voor het ontstaan van abcessen zorgen. Er bestaan drie soorten droes:

  • Keeldroes: ontsteking van lymfeklieren rond de keel
  • Kooierdroes: ontsteking van lymfeklieren rond de kaak
  • Verslagendroes: abcessen in organen, borst- of buikholte

Verslagendroes is de enige vorm van droes die als kwaadaardig kan worden gezien. Wanneer het paard 2 dagen na het uitbarsten van de abcessen nog steeds een temperatuursverhoging heeft is het mogelijk dat het paard verslagen droes heeft. Het is tevens mogelijk dat het veulen droes heeft en dit doorgeeft aan de moeder door middel van de melkklieren, hierdoor ontstaat een uierontsteking.

De behandeling van droes kan dierenarts kosten tot gevolg hebben. De dierenartskosten kunnen middels een ziektekosten verzekering gedeclareerd worden.

Neem contact op via onderstaande link en vraag een paardenverzekering op maat aan!

 

Behandeling

Indien er droes bij het paard is geconstateerd is het ten eerste van belang het besmettingsrisico voor andere paarden zo klein mogelijk te maken, dit kan door:

  • Het besmette paard te isoleren
  • Geen nieuwe paarden te ontvangen
  • Alle paarden dagelijks te controleren
  • 1 persoon voor de verzorging van het besmette paard of na aanraking van het besmette paard douche en schone kleren aantrekken

Het is verstandig dit beleid 4 tot 6 weken na herstel van het laatst geïnfecteerde paard te handhaven.

Alleen in het stadium waarin er nog geen abcessen zijn gevormd kan er antibiotica worden gebruikt. Hierna zal de antibiotica het openbarsten van de abcessen alleen maar vertragen. Als de abcessen er eenmaal zitten zullen deze moeten rijpen tot ze openbarsten of opengemaakt worden door de dierenarts. Dit proces kan versneld worden door het smeren van trekzalf. Wanneer de abcessen open zijn is het van belang deze zo lang mogelijk open te houden en meerdere malen per dag door te spoelen met een desinfecterende oplossing

Preventie

Er bestaat een vaccinatie voor droes, dit voorkomt echter niet het ontstaan van de aandoening. Het paard zal door de vaccinatie echter wel minder hevige symptomen ontwikkelen. De vaccinatie dient bij paarden met een hoog besmettingsrisico elke 3 maanden en bij paarden met een gemiddeld risico elke 6 maanden herhaald te worden. Het is belangrijk dat alle paarden op stal zijn geënt om de vaccinatie optimaal te laten slagen.

Tevens is het verstandig contact met andere paarden te voorkomen, vaste groepen met paarden te hanteren en daar niet veel in te wisselen. Hiernaast is het van belang om nieuwe paarden gedurende enige weken in quarantaine te houden en de stal niet overvol te laten worden.

Bronnen:

Dierenkliniek Lemmer

Gezondheidvanmijnpaard.nl

Horses.nl

Msd-animal-health.nl

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18