Abortus merrie

De totale dracht van een merrie duurt gemiddelde 340 dagen. Bij merries treden procentueel gezien veel abortussen op in vergelijking met andere dieren. Een deel van de merries is na de bevruchting al niet drachtig. Bij 4 tot twintig 20 procent van de merries komt een embryonale sterfte voor. Dit is sterfte tussen de 15e en 50e dag na de eisprong. Pas van sterfte na de 50e dag mag de term abortus gebruikt worden.

Symptomen

Bij de embryonale sterfte wordt de dracht afgebroken door het afsterven van de vrucht. Hierbij lost de vrucht op in de baarmoeder en wordt opgenomen door het moederlichaam. Van buitenaf is dit proces niet waar te nemen, afgezien van de waarneming dat de merrie weer hengstig wordt.

 

 

 

Verworpen veulen met nageboorte                                     Geaborteerde tweeling met nageboorte

Bron: Dierenkliniek Lemmer                                                 Bron: Dierenkliniek Lemmer

Tijdens een abortus wordt de vrucht die nog niet volledig ontwikkeld is en dus nog niet levensvatbaar verworpen. Vlak voor de abortus kan de merrie mogelijk vaginale uitscheiding hebben, vroegtijdig melk geven en koliek krijgen.

Oorzaken

De oorzaken van abortus kunnen onderverdeeld worden in twee groepen; de infectieuze- en de niet infectieuze oorzaken. Om te achterhalen of de abortus een infectieuze oorzaak heeft en dus een gevaar vormt voor andere drachtige merrie dient de vrucht met nageboorte onderzocht te worden.

Enkele oorzaken van niet infectieuze abortussen zijn:

  • Tweelingdracht
  • Toxificatie
  • Verlaagd energieniveau
  • Stress
  • Afwijkende vrucht of navelstreng
  • Vroegtijdig loslaten van de placenta
  • Dracht in het lichaam van de baarmoeder in plaats van in een hoorn van de baarmoeder

De meest voorkomende infectieuze oorzaak van de abortus is het Rhinopneumonie virus, het

EHV 1. Enkele andere veel voorkomende oorzaken zijn: equine virale arteritis en placentitus. Equine virale arteritis oftewel EVA is een virus waar de merrie een algemeen ziekbeeld van krijgt en vervolgens de vrucht zal verwerpen. Placentitus wordt veroorzaakt door bacteriën of schimmels die voor een ontsteking van de vruchtvliezen leiden.

Gevolg

Over het algemeen kan de merrie na afloop van een abortus na een paar weken weer bevrucht worden. Wel is het van belang om gegevens over de dracht en afwijkingen elk jaar te noteren. Dit om individuele problemen bij de dracht beter te kunnen voorbereiden.

Hiernaast brengt een abortus ook financiële gevolgen met zich mee. Met een speciale vruchtverzekering kan hiervoor verzekerd worden vanaf 90 dagen na de laatste dekking tot en met 6 dagen na de geboorte.

Neem contact op via onderstaande link en vraag een paardenverzekering op maat aan!

 

 


Behandeling

Na de abortus is het verstandig de merrie apart te houden en de stal en achterhand te ontsmetten. De merrie dient goed te worden verzorgd en voldoende rust te krijgen om het herstel voorspoedig te laten verlopen.

Om de oorzaak aan te kunnen pakken dient er een onderzoek van de vrucht en de nageboorte plaats te vinden.

Preventie

Na twee weken is door middel van een onderzoek vast te stellen of het om  een tweelingdracht gaat. Om de dracht goed te laten verlopen wordt één van de twee vruchtblaasjes kapot geknepen, zodat er één vrucht uit kan groeien.

Tegen het Rhinopneumonie virus bestaat een enting die de kans op dit virus aanzienlijk verkleind, maar echter niet helemaal uitsluit. Het blijft echter wel van belang dat de drachtige merrie niet in contact komen met de jonge- en sportpaarden.

Om de kans op een niet infectieuze abortus te verkleinen is het verstandig stressvolle omstandigheden te mijden en het dieet van de merrie aan haar nieuwe voedingsbehoefte aan te passen.

Bronnen:

Artsendier.nl

Departement gezondheidszorg paard, Faculteit diergeneeskunde Utrecht

Dierenkliniek Lemmer

Gezondheidvanmijnpaard.nl

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18