KNHS/FNRS Paardenverzekering incl. crematie

Paardenverzekering inclusief crematie

Deze KNHS/FNRS paardenverzekering inclusief crematie is speciaal opgezet voor KNHS en FNRS leden door Equipe paardenverzekeringen in samenwerking met de KNHS en FNRS.

Vraag via onderstaande link uw KNHS/FRNS paardenverzekering aan of neem contact met ons op!

Bij deze polis kan uit drie basisverzekeringen gekozen worden voor een gepaste paardenverzekering. Er kan een keuze gemaakt worden uit:

E2 Paardenverzekering: Dood door ziekte/ongeval.

E3 Paardenverzekering: Dood door ziekte/ongeval + beperkte onbruikbaarheid.

E4 Paardenverzekering: Dood door ziekte/ongeval + uitgebreide onbruikbaarheid.

Een aantal risico’s zijn in alle drie de basisverzekeringen inbegrepen namelijk:

 • Overlijden/noodeuthanasie binnen 5 dagen t.g.v. ongeval, transport, brand, storm, blikseminslag of dracht
 • Overlijden/noodeuthanasie binnen 5 dagen t.g.v. een ziekte
 • Diefstal
 • Beperkte vergoeding bij verlies van foetus of veulen
 • Vergoeding geslaagde koliekoperaties
 • Vergoeding acute open verwondingen en fracturen
 • Castratie t/m het 3elevensjaar
 • Crematie

In onderstaande tabel is aangegeven wat er per basisverzekering anders is in dekking.

Soort verzekering E 2 verzekering E 3 verzekering E 4 verzekering
Risico dekking
Blijvende volledige onbruikbaarheid t.g.v. een ziekte Nee Ja Ja
Blijvende volledige onbruikbaarheid t.g.v. een ongeval Nee Ja Ja
Blijvende volledige onbruikbaarheid t.g.v. een aandoening aan het bewegingsapparaat (niet door een ongeval ontstaan) Nee Nee Ja

 

Daarnaast kunt u ervoor kiezen een aanvullende ziektekostenverzekering voor uw paard bij uw verzekering af te sluiten. Deze is uitsluitend af te sluiten voor paarden met een verzekerde waarde van minimaal € 2.250,00. Neem hier contact met ons op voor een paardenverzekering op maat.

Premie In combinatie met ziektekostenverzekering netto premie per jaar
E2 verzekering 3,25% € 125,00
E3 verzekering 4,75% – 5,5%* € 150,00
E4 verzekering 5% – 8,5%* € 175,00

* Afhankelijk van de verzekerde waarde, bereken hier uw premie.

Premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

 

 Dekking

 1. De maximale schadevergoeding per verzekeringsjaar bedraagt 100% van de verzekerde waarde van het paard/ de pony met een maximum van € 4.500,-.
 2. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 25% van het bedrag dat onder de dekking van de polis valt. Het minimum eigen risico bedraagt € 50,- per gebeurtenis.
 3. Indien er veterinaire kosten worden gemaakt die ook onder de dekking van de Standaard verzekering vallen, worden deze vergoed volgens de bepalingen van de Ziektekostenverzekering.
 4. Per gebeurtenis worden maximaal 30 dagen stallingkosten vergoed.
 5. Behandelingen van ernstige aandoeningen (zoals o.a. kreupelheid en peesblessures) dienen altijd te geschieden door een dierenarts van de lijst .

Uitsluitingen

 1. Alle kosten die verband houden met dekking, dracht of geboorte.
 2. Kosten van preventieve behandelingen zoals vaccinaties, gebitsverzorging en ontwormen.
 3. Kosten van beslag en orthopedisch beslag.
 4. Acupunctuur, homeopathische behandelingen en andere alternatieven geneeswijzen.
 5. Kosten van de volgende vervolgonderzoeken: Scintigrafie, MRI scan, CT-scan, PRP therapie, Stamceltherapie, Aquatherapie, Tildren-infuus, Shockwave therapie, IRAP therapie. (Hiervoor is de 4+ Ziektekostenverzekering indien u deze onderzoeken, c.q. behandelingen wenst te verzekeren).
 6. Op recept voorgeschreven medicijnen en afgegeven medicijnen die niet direct gerelateerd zijn aan de gedekte gebeurtenis.
 7. Kosten van voedingssupplementen, hormoonkuren en niet geregistreerde medicijnen.
 8. Kosten te betalen voor een behandeling die voorkomen had kunnen worden door zorgvuldige vaccinatie en ontwormen.
 9. Transport- en reiskosten van en naar de kliniek.
 10. Kosten van keuringen, attesten en dierenartsverklaringen.
 11. Kosten van castratie, sterilisatie en klophengstoperaties.
 12. Kosten van euthanasie, sectie (tenzij door verzekeraar geëist), destructie en crematie

Acceptatie

Deze paarden verzekering kan niet worden afgesloten voor dravers en renpaarden die actief zijn in de wedstrijdsport.

De verzekering kan voor het paard tot een leeftijd van 15 jaar worden afgesloten. Indien u al een verzekering heeft afgesloten, zal het bereiken van 15 jarige leeftijd zorgen voor het stijgen van de premie en de zal schadevergoeding dalen. In het jaar waarin het paard 20 wordt, zal de verzekering in een beperkte vorm worden voortgezet.

Bij aanvraag voor een paardenverzekering inclusief crematie dient u een recente gezondheidsverklaring, opgemaakt door een erkende dierenarts en niet ouder dan 15 dagen, te overleggen.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18