KNHS Verzekering

Voor paarden met een waarde tot en met € 4.000,00

Deze KNHS verzekering is op basis van een dood- en ongevallendekking aangevuld met een paar extra dekkingen.

V.A.B. Jan Burgers heeft in samenwerking met Hippo Zorg en de KNHS, speciaal voor KNHS leden, de KNHS polis ontwikkeld. Bent u KNHS lid en is de te verzekeren waarde van uw paard tot en met € 4.000,00, dan komt u in aanmerking voor deze speciale polis.

De verzekering is op basis van een dood- en ongevallendekking aangevuld met een paar extra dekkingen zoals:

€ 1.500,– m.b.t. hospitalisatiekosten (operatie) van het paard vanwege koliek, en botbreuken.

€    500,– bij open wonden.

tot € 4.000,– dekking bij diefstal.

Wat is er verzekerd bij uw KNHS paardenverzekering?

Transportrisico, koliek, aanrijding, uitbreken uit stal of weide, verdrinking, brand & blikseminslag, kwaadwilligheid van derden, dood ten gevolg van castratie van 1 en 2 jarige hengsten met normaal ontwikkelde geslachtsdelen.

 

Vraag via onderstaande link uw KNHS paardenverzekering aan of neem contact met ons op!

 

Wij vergoeden schade aan het verzekerde paard door:

  • Dood of noodslachting/noodzakelijke euthanisatie.
  • Blijvende ongeschiktheid van een paard in overeenstemming met het op het polisblad omschreven gebruik, zover deze ongeschiktheid een gevolg is van een ongeval.
  • Dood of noodslachting door castratie van 1- en 2 jarige hengsten met normaal ontwikkelde geslachtsdelen.
  • Dood of noodslachting door brand.
  • Diefstal.
  • Tevens vergoeden wij de kosten van hospitalisatie van het verzekerde paard voor ernstige botbreuken, open wonden en koliek.

Wat wordt er vergoed door uw KNHS paardenverzekering?

100% van het verzekerde bedrag bij dood, noodslachting, brand of diefstal.

90% van het verzekerde bedrag bij blijvende ongeschiktheid.

Wij vergoeden hospitalisatiekosten tot maximaal 100% van de verzekerde waarde van het paard per verzekeringsjaar en nooit meer dan:

  • Maximaal € 1.500,00 per verzekeringsjaar voor koliek en ernstige botbreuk.
  • Maximaal € 500,00 per verzekeringsjaar voor open wonden met een eigen risico van € 100,00 per schadegeval.

Voorbeeld van de kosten:

De premie van de KNHS polis is 4% van de verzekerde som. Hieronder zijn een aantal voorbeelden van premies weergegeven. De premie kan bij deze polis niet per maand worden betaald.

Verzekerde waarde Premie per jaar Premie per kwartaal
€ 750,00 € 30,00 € 9,28
€ 1.000,00 € 40,00 € 11,96
€ 1.500,00 € 60,00 € 17,34
€ 2.000,00 € 80,00 € 22,71
€ 2.500,00 € 100,00 € 28,09
€ 3.000,00 € 120,00 € 33,46
€ 3.500,00 € 140,00 € 38,84
€ 4.000,00 € 160,00 € 44,21

Alle genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting en kosten.

Aanvragen van de KNHS paardenverzekering kan uitsluitend via onderstaande link.

 

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18