Equi coaches

Aansprakelijkheidsverzekering file7241267362444

Als Equicoach begeleidt men mensen naar meer inzicht in zichzelf, soms via contact met paarden.
Deze  mensen hebben veelal geen ervaring met paarden. Dat geeft aan dat er risico’s zijn  met  gevolgen van dien.
Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding iets doet of het instructie is of paarden traint, is het wellicht verstandig  dat u schade die daaruit kan voorkomen, verzekert. Wanneer er schade komt kan men u aansprakelijk stellen.
Moet u deze schade dan vergoeden? Relevante wetgeving m.b.t. deze schade zal dat bepalen. Bent u wel aansprakelijk dan moet u meestal de schade vergoeden. Daarom is het verstandig uw aansprakelijkheid passend te verzekeren.

Let op: Geen enkele particuliere aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking als U tegen betaling of andere vergoeding  iets doet.

Wellicht kunnen wij voor u de juiste premie/ polis-verhouding aanbieden.  

Wij bemiddelen in aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB). Omdat geen enkel bedrijf gelijk is, is elke AVB maatwerk. De AVB wordt speciaal voor u / uw bedrijf op maat gemaakt.

Standaard is, dat de zaakschade en letselschade welke u bij uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan derden, gedekt.
Meestal is opzicht* in de dekking meeverzekerd.
* Opzicht is quasi-eigenaarsrisico. Bij het quasi-eigenaarsrisico gaat het om zaken van derden die aan de zorg van verzekerde worden toevertrouwd of die een verzekerde op de een of andere manier onder zijn hoede heeft genomen. In feite worden deze zaken tijdelijk aan de bezittingen van verzekerde toegevoegd. Verzekerde gebruikt die zaken voor zichzelf en heeft ze tot zijn beschikking alsof het zijn eigen zaken zijn.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaande link.

Rechtsbijstandverzekering

Soms loopt u tegen problemen aan of wilt u graag antwoord op een juridische vraag. Dan is het fijn dat de ervaren specialisten de hulp bieden die u nodig heeft.

Met een passende rechtsbijstandsdekking bent u verzekerd van juridisch advies en ondersteuning voor juridische conflicten. Zoals conflicten met klanten/afnemers, opdrachtgevers , leveranciers, over koop, huur en onderhoud bedrijfsruimte of over onbetaalde facturen (aanvullend op het incassotraject) bv vergunningen en bestemmingsplan. Het verhalen van letsel- en materiële schade (waaronder ook schade ontstaan met of aan uw bedrijfsmotorrijtuigen) valt ook onder de dekking, net als incasso.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaande link.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18