Hippische bedrijven

Voor uw bedrijfsverzekeringen speciaal voor paardenbedrijven

Oog voor verschillen

Paardenverzekeraar.nl doet niet aan dertien-in-een-dozijnverzekeringen, die zijn er al genoeg. Elk bedrijf is immers uniek en onvergelijkbaar.

Wat overwegen we altijd bij een bedrijfsadvies:

  • Aansprakelijkheid ook milieuschade verzekering
  • Bedrijfsgebouwen en daarbij levende have, bedrijfsinventaris, tuig, gereedschap, etc.
  • Bedrijfsschade
  • Levende have
  • Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer en personeel
  • Ongeketende voertuigen.

Voor informatie voor uw bedrijf neemt u via onderstaande link vrijblijvend contact met ons op!

 

Bedrijfsgebouwenverzekering -> Bij de verzekering voor bedrijfsgebouwen kunt u kiezen voor een kale brand/storm dekking of de meest uitgebreide variant. Wel moet het zo zijn dat de waarde van uw bedrijfsgebouwen ieder jaar automatisch geïndexeerd wordt.

Bedrijfsinventaris verzekering -> Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand, storm, inbraak en diefstal (na braak), waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde of vervangingswaarde.

Bedrijfsschadeverzekering paardenhouderij -> Hoe zit het met de continuïteit van uw paarden bedrijf na een grote schade? Bijvoorbeeld na een ingrijpende storm- of brandschade? De bedrijfsschadeverzekering dekt onder meer inkomstenderving, doorlopende vaste kosten als huur, lonen, salarissen, premies, etc. Ook zijn de extra kosten gedekt die u als ondernemer moet maken om het bedrijf voort te zetten.

Arbeidsongeschiktheidverzekering -> Deze verzekering zorgt voor een financiële uitkering bij ziekte, ongevallen of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen of vrije beroepsbeoefenaars. Voor paardenhouders hebben wij doordat wij veel (hippische) ondernemers verzekerd hebben een zeer goede verzekering met een aantrekkelijk tarief.

Milieu aansprakelijkheidsverzekering -> Hebt u een paardenbedrijf die schade kan toebrengen aan het milieu, dan is het verstandig om een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan asbest, bestrijdingsmiddelen, olietonnen etc.

Ongeketende voertuigen -> Men is wettelijk verplicht om alle zelfvoortbewegende voertuigen te verzekeren zoals; tractoren, loaders, bodemvlakkers, etc.

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering -> Een bedrijf wordt tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheids-stellingen. Wilt u als paardenbedrijf de hoge kosten van advocaten en juristen voorkomen, dan kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden.

Voor informatie voor uw bedrijf neemt u via onderstaande link vrijblijvend contact met ons op!


Aansprakelijkheidsverzekering voor KNHS paardensportverenigingen

Deze verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan of bij derden waarvoor de paardensportvereniging aansprakelijk wordt gesteld. Deze verzekering is exclusief voor KNHS paardensportverenigingen. Daarnaast is er een optie voor een collectieve ongevallenpolis voor uw leden.

De verzekering heeft een secundaire dekking. Dat wil zeggen dat andere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor gaan.

Verzekerde som: € 1.250.000,- per aanspraak

€ 2.500.000,- maximaal per verzekeringsjaar

Premie per jaar: € 150,00 met maximaal 250 leden (exclusief assurantiebelasting en eventuele pakketkorting)

Eigen risico: € 250,00 per aanspraak bij zaakschade

Opzicht tot € 50.000,- is meeverzekerd.

Opzicht is zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.

Vraag via onderstaande link de aansprakelijkheidsverzekering aan of neem contact met ons op!

Wij ontvangen graag het ingevulde aanvraagformulier via de mail.


Premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18