Verzekering zadel/paardentuig

Voor het verzekeren van zadel, hoofdstel, paardentuig en andere toebehoren

 

 

XH Zadelverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor schade door diefstal of beschadiging, welke het gebruik belemmeren, van uw zadel.

De dekking is van kracht tijdens gebruik, stalling en transport alsmede het verblijf op keuringen, en overige hippische evenementen, met uitzondering van omstandigheden zoals genoemd in artikel 4 van de voorwaarden van de  XH Zadelverzekering.

Schadevergoeding

De omvang van de schadevergoeding is afhankelijk van de aard en omvang van de schade. In de voorwaarden van de XH Zadelverzekering kunt u teruglezen hoe dit wordt vastgesteld. Het eigen risico bedraagt € 100,- op elke schade. Dit geldt niet in geval van totaal verlies.
Er wordt jaarlijks een afschrijvingspercentage op de nieuwwaarde van uw zadel toegepast.

Wat krijgt u vergoed?

In onderstaand schema wordt aangegeven hoe de waarde van uw harnachement wordt vastgesteld.

Ouderdom nieuw zadel Afschrijving Niet nieuw zadel: verzekeringsjaren afschrijving
0 – 2  Jaar 0% 1 – 2 Jaar 10%
2 – 3  Jaar 10% 2 – 3 Jaar 20%
3 – 4  Jaar 20% 3 – 4 Jaar 30%
4 – 5  Jaar 30% 4 – 5 Jaar 40%
5 – 6  Jaar 40% 5 of meer 50%
6 Jaar of ouder 50%

Premie

De premie bedraagt 2,5% van de verzekerde waarde van uw zadel per jaar. De minimumpremie voor deze verzekering is € 40,- per jaar. Indien u naast uw zadel ook uw paard verzekert of verzekerd hebt, is dit minimum niet van toepassing.

Verzekering aanvragen

Voor aanvraag van deze verzekering is nodig:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • de aankoopnota/een taxatierapport van uw zadel.

 

 

 

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18