Schadevergoeding

Nadat wij alle benodigde papieren hebben ontvangen (zoals het schadeformulier, dierenartsverklaringen en declaraties) zal de schadeafdeling van de verzekeringsmaatschappij na ontvangst de schade-uitkering beoordelen en declareren bij de hoofdverzekeraar. Deze bepaalt de uiteindelijke hoogte van de schade-uitkering. Wanneer u recht heeft op een schadevergoeding krijgt u hiervan altijd een schriftelijke bevestiging. Vermeld altijd uw bank en rekeningnummer bij de schademelding. Dit bevordert een snelle afwerking van uw schadedossier.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18