Peesklap

Onder peesklap wordt verstaan het volledige of gedeeltelijke afscheuren van de pees ter hoogte van de spier- of botaanhechting. Een peesklap wordt niet aangerekend als ongeval.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18