Opzeggen van de paarden verzekering

Opzeggen van de paarden verzekering dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een Opzegformulier , die u vanaf deze site kan afdrukken (zie link of Downloads). Wanneer u dit formulier ingevuld naar ons retour terug stuurt, heeft u voor uzelf altijd een gedateerd bewijs van verzending.

In principe kan een verzekering alleen worden stopgezet per eerst volgende premievervaldag met in achtneming van het opzegtermijn (per maatschappij verschillend). In geval van verkoop kan een paardenverzekering wel per direct worden beëindigd. Voor meer informatie betreffende dit onderwerp zie het kopje: Verkoop paard.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18