Ongeval paard

Onder een ongeval met paard wordt verstaan: “het plotseling van buiten komend en direct op het paard of pony inwerkend onheil, waardoor uitwendig letsel is ontstaan welke de dood of de blijvende onbruikbaarheid tot gevolg heeft”. Bovenstaande moet door een aangeduide dierenarts vast te stellen zijn.

Bij verkeersongevallen dient te allen tijde aangifte te worden gedaan bij de politie. Bij de schademelding dient u het proces verbaal mee te sturen.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18