Inspectierapport van uw paard

Onder een inspectierapport wordt verstaan; een rapport opgesteld door een inspecteur van de verzekering die uw paard heeft gezien, waarin hij verklaart dat het paard gezond is en er geen vermoedens zijn van enige ziekten of gebreken. Wanneer u uw paard via ons verzekerd nemen wij de kosten van deze keuring op ons.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18