Een paard kopen

Als tussenpersoon bij paardenverzekeringen hebben wij regelmatig te maken met pas gekochte paarden van verzekerden, die niet goed blijken te functioneren. Dit varieert van kreupelheden tot diverse gebreken en ziekten. Wanneer er geen goede schriftelijke koopovereenkomst is gesloten, wordt het meestal een moeizaam gevecht om het paard weer terug te brengen naar de verkoper. Wij raden u dan ook aan een goede schriftelijke koopovereenkomst af te sluiten.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18