Helpdesk paard

Paardendierenartsen opgelet: 0900-7100 000: DE (GRATIS) HELPDESK PAARD. Sla 0900-7100 000 nu op in uw telefoon!

Samenwerken aan diergezondheid is het motto van Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Met dit uitgangspunt heeft de sector paard het afgelopen jaar in opdracht van de Groep Geneeskunde Paard (GGP), Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Sectorraad Paarden (SRP) de HELPDESK PAARD voor dierenartsen gestart. 

Naast de GD nemen ook het Centraal Veterinair Instituut en de Faculteit Diergeneeskunde deel aan de bemensing. Enerzijds door de inzet van deskundigen aan de telefoon, anderzijds door aanwezig te zijn bij het overleg van de helpdesk. De helpdesk dient met name als vraagbaak en sparringpartner voor dierenartsen in het veld op het gebied van infectieziekten bij paarden. Echter de telefoontjes kunnen ook signalen opleveren die vervolgens juist weer met de beroepsgroep als geheel gedeeld worden. Ook een gewaarschuwd dierenarts telt immers voor twee.
 
De HELPDESK PAARD voor dierenartsen is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 15 en 17 uur. Dat de HELPDESK PAARD in een behoefte voorziet is wel duidelijk geworden. Sinds de start in juni 2014 werd de helpdesk tot november 2014 al ruim 80 keer gebeld voor overleg. Rhinopneumonie, koorts en  respiratoire verschijnselen, lawsonia, droes, CEM en diarree waren zo maar een paar voorbeelden waarover vaak werd gebeld en waarbij dierenartsen naar tevredenheid verder werden geholpen.
 
Omdat er een nog betere registratie en inventarisatie van infectieziekten bij paarden mogelijk is willen we u graag aanbieden gebruik te maken van de HELPDESK PAARD. Sla daarom nu het telefoonnummer 0900-7100 000 op in uw telefoon.  Naast dat u gebruik maakt van de juiste expertise bewijst u ook de sector een dienst door inzichtelijk te maken wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Met deze kennis kunnen vervolgacties en onderzoek worden gestimuleerd en houden wij met elkaar een goed zicht op infectieziekten bij paarden in Nederland.
 
Samenwerken aan diergezondheid bij paarden noemen we dat. Doet u ook mee door het nummer op te slaan?

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren / KNHS

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18