Strengere regels voor werken met asbest

Wat verandert er? De regels voor werken met asbest worden strenger. Werknemers die met asbest werken mogen straks aan nog minder asbest worden blootgesteld. De blootstellinggrens voor werken met chrysotiel-asbest wordt 5 keer strenger. De blootstellingsgrens voor werken met amfibool-asbest wordt 30 keer strenger

Voor wie? Werkgevers

Wanneer? De wijziging van de blootstellingsgrens voor werken met chrysotiel-asbest gaat in per 1 juli 2014. De wijziging van de blootstellingsgrens voor werken met amfibool-asbest gaat niet eerder in dan 1 januari 2015.
Let op: De beoogde ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriele regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18