Nieuw T-rijbewijs voor bestuurders tractors

Wat verandert er? Voor het besturen van een landbouw- of bosbouwtrekker op de openbare weg hebt u straks een T-rijbewijs nodig. Nu mag u een tractor nog zonder rijbewijs besturen. Rijdt u niet op de openbare weg, maar bijvoorbeeld alleen op akkers? Dan hoeft u geen T-rijbewijs te hebben.
Trekkerrijbewijs jeugdigen Jongeren van 16 en 17 jaar, die met een landbouwtrekker betaalde arbeid verrichten, moeten nu nog een trekkerrijbewijs jeugdigen (certificaat voor vakbekwaamheid) hebben. Door de invoering van het T-rijbewijs vervalt het trekkerrijbewijs jeugdigen.
Voor wie? Bestuurders vanaf 16 jaar van landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid
Wanneer? De wijziging van de Wegenverkeerwet gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Er komt een overgangsregeling. Hebt u op het moment van invoering van het T-rijbewijs tenminste een rijbewijs B (personenauto) of een trekkerrijbewijs jeugdigen? Dan hoeft u niet (alsnog) het T-rijbewijs te halen.
Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18