Huishoudens verminderen hypotheekschuld

De hypotheekschuld van huishoudens is in 2013 met € 8 mrd afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste daling van de hypotheekschuld sinds het CBS in 1995 begon met bijhouden van de cijfers hiervoor.

De daling hangt volgens de statistici samen met extra aflossingen op hypotheken en de stagnatie op de woningmarkt, waardoor er minder nieuwe hypotheken werden afgesloten. Het financieel vermogen van huishoudens steeg in 2013 met 47 mrd tot € 1,2 bln. Het vermogen dat beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars steeg met € 29 mrd. Het aandelenpakket dat huishoudens zelf beheren steeg met € 24 mrd.

Daling besteedbaar inkomen
Tegenover de betere vermogenspositie van de huishoudens staat een daling van het reële besteedbare inkomen. In 2013 hadden Nederlanders gemiddeld 1,1% minder te besteden dan een jaar eerder. De afname is volgens het CBS het gevolg van het achterblijven van de lonen bij de inflatie, de afname van de werkgelegenheid en een toename van de belastingen en sociale premies. De inflatie lag met 2,5% ruimschoots boven de gemiddelde stijging van de cao-lonen met 1,2%. Het aantal banen van werknemers liep terug met 136 duizend. Mede door de inkomensdaling krompen de reële consumptieve bestedingen vorig jaar met 2,1%.

bron AM WEB 31-3-2014

Bezoekadres:

Finagri
Vlietskant 37
4141CK Leerdam

Postadres:

Finagri
Postbus 332
4140 AH Leerdam

Telefoonnummer:

030 - 691 22 18